A TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓ (TM)

Transcendental Meditation techniqueA Transzcendentális Meditáció® (rövidítve: "TM®") egy természetes, egyszerű és bárki által könnyen elsajátítható mentális (lelki) gyakorlat, melyet naponta kétszer 15-20 percig gyakorlunk, kényelmesen ülve, csukott szemmel.
A TM gyakorlattal, átlépvén a test és a lélek meglévő izgatottsági állapotát, egy egyre mélyülő, egyre nyugodtabb és kevésbé izgatottabb állapotot tapasztalunk. Ezt nevezzük transzcendentális tapasztalatnak.

A TM természetes, mert a Természet végtelen ereje mozgatja. Az a végtelen erő, mely bennünket és a Világmindenséget vezérli…
A TM egyszerű, mert ami természetes az egyszerű…
A TM könnyű, mert nem igényel részünkről semmi erőlködést, erőfeszítést, ellenőrzést…


A Magyar Értelmező Szótár szerint:
Transz- Át-, keresztül-, túl- jelzésére használt előtag.
Transzcendens (latin = "átlépő")- A megismerés határán túli. Magasabb rendű. Tudatalatti.
Transzcendens (latin = "átlépő")- Érzékfeletti, természetfeletti, a tapasztalható világon túli (a vallások és az idealista filozófia fogalmai szerint) transzcendens lény (= Isten, az Istenek), transzcendens igazságok.
Transzcendentális (latin = "átlépő") Az értelemben kezdettől meglévő, nem pedig tapasztalat útján szerzett (a megismerés ilyen formája Kant szerint).
A meditáció szó latin elnevezés, melynek jelentése gondolkodás, elmélyedés.
Meditatív: töprengő, tűnődő, elgondolkodó, magába mélyedő, szemlélődő.

Mi nem a TM®?

A TM® nem vallás,
nem filozófia,
és nem egy különleges életmód.
Akkor is működik, ha nem hiszünk benne. A TM® nem áll ellentmondásban egyik vallással sem. Sőt ellenkezőleg: minden vallás gyakorlásához a természeti törvények egyesített mezejének legalapvetőbb szintjéről nyújt támogatást, így az egyén közelebb kerül saját vallásához, illetve jobban megérti azt. Bármibe is kezdjünk, a szélesebb átlátó- és a jobb koncentrálóképességgel minden cselekedetünk spontán sikeressé válik.

A TM® tanfolyam felépítése

1. lépés - BEVEZETŐ ELŐADÁS - 60 perc

Az első lépés egy nyilvános előadás, amely a TM®-programhoz nyújt bevezetést, és felvázolja, hogy tudományosan bizonyítva a Transzcendentális Meditáció® rendszeres gyakorlása milyen hatást gyakorol az élet négy alapvető területére. Ugyancsak szó esik arról, hogy hogyan kezdhető el a technika? - a TM®-elsajátításához szükséges, hét lépésből álló tanfolyam körvonalazása.

Az előadás témakörei:

I. Az egyén teljes mentális képességeinek kifejlesztése.
II. A Transzcendentális Meditáció® hatásai az egészségre, mint például javuló szív- és érrendszeri működés, csökkenő rossz koleszterin, stressz hormon csökkenése a vérben, hyper aktivitás megszűntetése, stb.
III. Társas kapcsolatok javulása
IV. A tartós világbéke megteremtése: Meissner effektus, Maharishi hatás, stb.

2. lépés - FELKÉSZÍTŐ ELŐADÁS - 60 perc


A második lépés is egy nyilvános előadás, amely a TM®-technika mechanizmusát tárja fel. Ez az alábbi témaköröket érinti: - Hogyan működik a TM®? - Miért könnyű a TM® megtanulása, és miért erőfeszítésmentes, azaz miért nem kerül fáradtságba a gyakorlása? - Miért egyedülálló a TM®, és miben különbözik minden más meditációs vagy önfejlesztő technikától? - A TM® technika eredete.

3. lépés - SZEMÉLYES BESZÉLGETÉS - 15 perc


A harmadik lépés egy képesített TM®-tanárral folytatott személyes beszélgetés. Itt lehetőség nyílik bármilyen, esetleg megválaszolatlan kérdés feltevésére, valamint a személyes tanításhoz szükséges időpont egyeztetésére. Ez a beszélgetés körülbelül 15 perces.

4. lépés - SZEMÉLYES OKTATÁS - 60 perc


A negyedik lépés a TM®-technika tényleges megtanulása egy képesített TM-tanár vezetésével, egyénileg.

5. lépés - ELSŐ ELLENŐRZŐ TALÁLKOZÓ - 90 perc


Az ötödik lépés egy, a TM® személyes tanítását követő, háromnapos ellenőrző-sorozatot nyit meg. Ez a lépés a személyes tanítást követő napon történik. A TM® technika mechanizmusának ismételt áttekintésére szolgál, valamint annak bebiztosítása történik, hogy a TM® gyakorlás folyamata természetes és erőfeszítés mentes. Ezen (és az ezt követő) találkozókon mindenki csoportosan részt vesz, aki az előző napon TM® oktatásban részesült.

6. lépés - MÁSODIK ELLENŐRZŐ TALÁLKOZÓ - 90 perc


A hatodik lépés a személyes tanítást követő második napon esedékes. Célja a TM® működési mechanizmusának magyarázata, melynek szerves része annak megértése, hogy az idegrendszer hogyan normalizálódik a stresszoldás folyamatán keresztül.

7. lépés - HARMADIK ELLENŐRZŐ TALÁLKOZÓ - 90 perc


Erre a hetedik lépésre a személyes tanítást követő harmadik napon kerül sor. E találkozó célja a már meglévő saját tapasztalatokból kiindulva, a Transzcendentális Meditáció® eredményeinek összegzése, végcéljának meglátása, ami a magasabb tudatállapotokban élt ember lét mindennapos megélése.


TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓ - Maharishi Mahesh Yogi a Louise tónál, Canada, 1968
Maharishi a TM-ről. Angol nyelvű, de magyar nyelven feliratozott videó előadás.A David Lynch Alapítvány http://www.davidlynchfoundation.org/ büszkén mutatja be, Az eldobottak mentése c. dokumentumfilmet. A főszereplő Gabriel Mejia atya, egy kolumbiai katolikus pap, aki csendben dolgozik az utca gyermekeinek mentésén és támogatja a túlélés harcukat, egy jobb élet megteremtéséért.(Részben magyar nyelvre fordított videó)

Szenes Károly TM - tanár

Tájékoztató előadást, majd igény szerint
tanfolyamot tart Budapesten és a főváros
környékén, egyeztetett időpont alapján.

Mobil: 06 20/526-3034
E-mail: szenes.karoly@freemail.hu
vagy:szenes.karoly09@gmail.com


Validated by HTML Validator  rv nyes CSS!